person pouring purple liquid on clear glass container

Is borderline erfelijk?

Borderline is gedeeltelijk erfelijk. Uit onderzoek blijkt dat borderline voor 50% genetisch wordt bepaald. De overige 50% wordt bepaald door omgevingsfactoren, zoals vroegkinderlijk trauma en hechtingsproblematiek. In de vroege jeugd van mensen die borderline ontwikkelen is er vaak sprake van fysiek, seksueel of emotioneel misbruik. In combinatie met een mogelijke erfelijke gevoeligheid voor psychische stoornissen kan iemand borderline krijgen. 

Producttip

Hoe ontstaat borderline? Lees het in dit boek:

Lees ook: Vermoedelijke oorzaken van Borderline Persoonlijkheidsstoornis