womans face with green eyes

Wat is traumagerelateerde dissociatie?

Traumagerelateerde dissociatie treedt op tijdens een traumatische ervaringen. De realiteit is dan zo heftig en overweldigend, dat er een beschermingsmechanisme in werking treedt om hiermee om te kunnen gaan. De persoon is dan in in zijn hoofd tijdelijk weg aan de situatie. Bij herinneringen aan het trauma kan ook weer dissociatie optreden.

Traumagerelateerde dissociatie in de jeugd kan ook leiden tot een dissociatieve identiteitsstoornis waarbij iemand meerdere persoonsdelen, ofwel alters, krijgt. De traumatische gebeurtenis wordt dan meegemaakt en opgeslagen door een afgesplitst deel van iemands persoonlijkheid.

Producttips

Een goed boek over traumagerelateerde dissociatie:

E-book met ervaringsverhalen over dissociatieve identiteitsstoornis: